Wvandemosselaar » Specials » Parapsychologie
Werner samen met InfoNu

Parapsychologie, is het de realiteit of is het bedrog?

De parapsychologie is een grensgebied van de psychologische wetenschappen: ze hout zich bezig met eigenschappen die niet zijn te vangen onder de noemer van de gebruikelijke menselijke vaardigheden. Met name bovenzintuiglijke waarnemingen en communicatie worden door parapsychologen bestudeerd.

Wat is Parapsychologie?

Duitse psycholog Max Dessoir (1867-1947) / Bron: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)Duitse psycholog Max Dessoir (1867-1947) / Bron: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De Duitse psycholoog Max Dessoir gebruikte als eerste het begrip 'parapsychologie' in 1889. Hij rekende alle verschijnselen die buiten de normale processen van het innerlijke leven uitstijgen tot onderwerp van parapsychologisch onderzoek.

Parapsychologie houdt zich op zuiver wetenschappelijk basis bezig met bovennatuurlijk lijkende, occulte verschijnselen. Zij heeft zich tot taak gesteld het estaan te onderzoeken van:
 • Telepathie: op paranormale wijze gedachten tussen personen overbrengen.
 • Telekinese: voorwerpen laten bewegen zonder fysiek contact.
 • Klopgeesten
 • Psychoscopie: het zien van gebeurtenissen of personen door aanraking
 • Bijna door ervaringen
 • Spiritisme
 • Bilocatie: gelijktijdige aanwezigheid op twee plaatsen
Daarnaast houdt de parapsychologie zich bezig met deelterreinen van de juist genoemde gebieden, bijvoorbeeld de bijzondere vaardigheden van yogi's of fakirs.

Parapshychologische onderzoeken

Parapsychologen onderzoeken vooral de voorwaarden waaronder de verschijnselen optreden, in samenhang met de omgeving of met andere personen. De parapsychologie pretendeert een wetenschap te zijn die werkt met wetenschappelijke methoden. Veel van de verschijnselen die de parapsychologie als onderwerp heeft, zijn echter niet op een rationeel betrouwbare manier aan te tonen. Bovendien zijn verhalen over ervaringen vaak zeer subjectief. Een objectiveerbare controle in de klassiek wetenschappelijke zin is dus niet altijd mogelijk en dat trekt de geloofwaardigheid van deze ervaringen in twijfel. Veel verschijnselen konden tot nu toe niet logisch worden verklaard, maar toch zijn er bewijzen van het bestaan ervan. In veel gevallen, zoals bij de gedachtenfotografie, zijn ze zelfs heel goed gecontroleerd en gedocumenteerd.

Beroemde Zieners

Klassieke Zieners

Uit de oude Griekse mythen zijn vele zieners bekend. Het waren zieners en verkondigers van de goddelijke wil die actief waren bij cultusplaatsen en orakels, zoals bij Delphi, de heilige plaats van de Griekse god Apollo. De bekendste zieners zijn:
 • Teirerias
 • Amphiaraos
 • Bakis
 • Kalchas
 • Mopsos
 • Epimenides
 • Amphilochos
Er waren ook vrouwelijke zieners, bijvoorbeeld Sibillen, extatica's uit Klein-Azië die van plaats tot plaats zwervend onheil voorspelden over steden en volken. Uiit het verhaal van Troje kan Cassandra worden genoemd, wier lot het was om de ondergang van de stad te voorzien en daarvoor te worden gestraft.

Michel de Nostre-Dame (1503-1566)

Michel de Nostre-Dame bijgenaamd Nostradamus werd geboren Saint-Rémy-de-Provence op 14 december1503 en stierf op 2 juli 1566 / Bron: MaCRoEco 21:02, 7 May 2007 (UTC), Wikimedia Commons (Publiek domein)Michel de Nostre-Dame bijgenaamd Nostradamus werd geboren Saint-Rémy-de-Provence op 14 december1503 en stierf op 2 juli 1566 / Bron: MaCRoEco 21:02, 7 May 2007 (UTC), Wikimedia Commons (Publiek domein)
Deze wellicht beroemdste ziener uit het vorige millenium deed profetieën tot het jaar 3000. De verzen van zijn boek, die gebaseerd lijken op kennis van de hele wereldgeschiedenis, zijn in het Latijn geschreven en gecodeerd. Daarom interpreteert iedere generatie ze opnieuw, met steeds weer verbazingwekkende overeen komsten. Enkele van zijn grootste voorspellingen waren de aanslag op John F. Kennedy in 1963, de aanslagen op het World Trade Centre op 11 Septemer 2001, de oorlog in Irak van 2003, de huidige godsdienstconflicten en de klimaatsverandering.

Stefan Ossowiecki (1877-1944)

Tot zijn buitengewone gaven hoorden de psychoscopie (personen en situaties zien door middel van voorwerpen), telekinese (het bewegen van voorwerpen zonder lichamelijk contact) en teleportatie (gelijktijdig op twee plaatsen zijn). In 1917 werd Ossowiecki door de bolsjewisten ter dood veroordeeld, maar hij slaagde erin naar Warschau te vluchten. In de Tweede Wereldoorlog hielp hij veel mensen bij het terugvinden van familieleden. Ossowiecki werd in 1944 door de Gestapo vermoord.

Erik Jan Hanussen (1889-1933)

Hanussen werkte in de jaren 1920 als illusionist in variétés. Als ziener adviseerde hij vilmsterren, politici en bankiers. Al vroeg steunde hij de nazi's en het Duitse nationaalsocialisme en hij zou met zijn voorspellingen Adolf Hitler hebben geholpen. ZIjn voorspellingen over de brand in het Rijksdaggebouw, Hitlers greep naar de macht en de Kristellnacht kwamen uit. Hij werd tragisch genoeg in 1933 als Jood verraden en door de SA vermoord.

Margareta Meerstein, bijgenaamd Madame Buchela (1899-1986)

Meerstein voorspelde het huwelijk van Soraya met de sjah van Perzië. Konrad Adenauer adviseerde zij bij het vraagstuk van de terugkeer van krijgsgevangenen uit Rusland. Willy Brandt, Leonid Brezjnev en Ted Kennedy vroegen haar om raad. Ze voorspelde de moord op John F. Kennedy, de oorlog in de Balkan en de immuunziekte aids. Als 'zieneres uit Bonn' zou zij dagelijks tientalle personen hebben geadviseerd.

Bijna-dood Ervaring en het Leven na de Dood

In vrijwel alle culturen wordt verhaald over wat er op de drempel tussen leven en dood gebeurt. Al meer dan 2000 jaar lang is er sprake van reizen waarbij helden, profeten, koningen en normale stervel…

Bilocatie - 'tegelijk op twee plaatsen aanwezig zijn'

Een mens die tegelijktijdig op twee verschillende plaatsen aanwezig is - dat is het verschijnsel bilocatie. Van veel heiligen in de katholieke kerk zegt men dat ze deze geheimzinnige, bovennatuurlijke…

Gedachtenfotografie - 'de kracht gedachten te visualiseren'

Sommige mensen zouden in staat zijn alleen door kracht van hun gedachten beelden, voorstellingen of gevoelens op een onbelichte film te projecteren, die vervolgens daarop te zien zijn. Volgens welke n…

Het geheim van de Aura

Aura betekent letterlijk vertaald 'ademtocht': Veel parapsychologen zijn het erover eens dat een aura een samenspel is van degene die haar uitstraalt en degene die haar waarneemt - vraag en aanbod, zo…

Hypnose - 'terug naar uw onderbewustzijn'

Bij hypnose treedt er een verandering van het bewustzijn op, die door een hypnotiseur tot stand wordt gebracht. Lange tijd had hypnose, vroeger verklaard als magnetisme, de reputatie bovennatuurlijk v…

Levitatie - 'het zweven van personen of voorwerpen'

Levitatie is het verschijnsel waarbij een persoon of een zwaar voorwerp zich van de aarde verheft en zweeft. De katholieke kerk beschouwt dit fenomeen als een haast gebruikelijk charisma dat aan heili…

Spiritisme - 'het contact met overleden personen'

Volgens spiritisten kunnen gestorvenen tot de levenden spreken via een medium of zichtbaar zijn als geestverschijning. Het spiritisme, dat uit het occultisme is ontstaan, probeert de inwerking van de…

Spoken en Klopgeesten - 'fantasie of realiteit'

Klopgeesten maken zich kenbaar door klopgeluiden, het laten bewegen van voorwerpen en statische ontlading. Naar men zegt zijn sommige klopgeesten natuurgeesten die wraak willen nemen op de levenden. D…

Telekinese - "het laten bewegen van voorwerpen"

Een van de geheimzinnigste verschijnselen van de grenswetenschappen is de telekinese: het ermogen van bepaalde mensen om met mentale kracht en concentratie voorwerpen te laten bewegen, te veranderen o…

Telepathie - "indirecte communicatie"

Zijn er mensen die dankzij bijzondere gaven psychische en geestelijke processen in een andere persoon kunnen waarnemen? Die gedachten kunnen lezen en zelfs kunnen overdragen, die 'ver voelen'? Die een…

Voorschouw - "de toekomst zien en voorspellen"

Voorschouw - ook wel precognitie - is in parapsychologische termen de gave om door bovenzintuiglijke waarneming gebeurtenissen in de toekomst te zien of te voorspellen. Het gaat kortom om voorkennis,…
Gepubliceerd door Wvandemosselaar op 01-10-2007. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  Schrijf mee!